Virtuální prohlídka

Přemýšlíš o studiu na naší škole? Zajímá Tě, co všechno u nás můžeš zažít? Pojď s námi omrknout každodenní život na moravskokrumlovském gymnáziu.


Pojď s námi omrknout každodenní život na moravskokrumlovském gymnáziu.


prima-mikroskopovaniKdyž ráno otevřeš dveře školní budovy, vykouknou na Tebe rozmanité výrazy spolužáků. Jedni spěchají po chodbě, jiní pořádají honbu za nedopsanými domácími úkoly. Ty zamíříš do zadní části šaten, kde má Tvá třída své doupě. U skříňky se přivítáš s kamarádem, který Tě doprovází do učebny.

Usadíš se do lavice a čekáš, až zazvoní a pan Potůček vejde do dveří. Pozdraví Tě s úsměvem a pokyne, aby ses posadil. Když Tvé oči zahlédnou bílý plášť a ochranné brýle, je jasné, že nastává hodina chemie. V té se dozvídáš spoustu nových informací o různých prvcích a jejich chemických reakcích, které Ti pan profesor názorně představuje pomocí rozmanitých pokusů. Z přemýšlení nad reakcí tvrdnutí malty Tě pak přeruší pronikavý zvuk zvonku, ohlašující konec hodiny.

Proplétáš se mezi davy studentů na chodbě a míříš do jazykové učebny. Tvou pozornost ihned upoutají pestrobarevné interaktivní mapy anglicky a německy mluvících zemí, rozvěšené všude po stěnách. Zatímco si prohlížíš jeden z projektů Tvých spolužáků, visící na zdi, hodina začíná. Kamarádka si připravila dobrovolnou prezentaci a nyní nadšeně vypráví o jezeře Loch Ness. Paní učitelka její bravurní výkon hodnotí na výbornou a všichni se přesouváte k poslechovým cvičením, kterými ukončujete hodinu angličtiny.

Místo hodiny fyziky, obvykle probíhající na nově vybavené učebně, se přesouváte na jedno z nejvyšších míst Moravského Krumlova, abyste zde s paní Šenflokovou otestovali funkčnost zákona zachování hybnosti pomocí vaší vlastnoručně vyrobené rakety.

Po zábavném experimentu se vydáváš zpět do školy a míříš do druhé budovy. Usadíš se do učebny dějepisu. Dnes na Tebe čeká povídání o sametové revoluci a nebyli by to Tví spolužáci, kdyby se nepustili do vášnivé debaty. Mnozí si tuto výměnu názorů velice užívají a po zvonění se plní elánu přesouvají na oběd.

Obědová pauza končí a Ty a Tvá třída se opět setkáváte tentokrát v učebně, která slouží výuce informatiky. Minulou hodinu jste na nedávno zakoupených počítačích navrhli 3D modely, které dnes budete tisknout na 3D tiskárně.

Dnešní den zakončuješ “dvouhodinovkou“ tělesné výchovy. Kluci míří na nedaleké nově vybudované hřiště. Zde budou hrát fotbal nebo si můžou vybrat z řady jiných aktivit včetně rozcvičky, která se neobejde bez řady posilovacích cviků. Holky zůstávají ve škole a volí si, zda budou tančit, hrát stolní tenis či zamíří do posilovny. Nakonec se vyhoví všem.

Po skončení vyučování se rozloučíš se svými kamarády. Někteří odchází na autobus, jiní trénovat volejbal a florbal, jež škola nabízí formou kroužků. Další spěchají budovat rekvizity pro novou divadelní hru, kterou spolu s paní Procházkovou už týdny nacvičují, a někteří míří za panem Šrejmou tisknout další číslo školního časopisu Studentská epopej.


Studenti Gymnázia Moravský Krumlov