Adapťák

Druhý zářijový týden odjíždí každoročně obě naše třídy "PRVÁKŮ", tedy Prima a 1.A, do bývalé hájovny ležící uprostřed Vysočiny nad malou osadou Nová Brtnice. Zde v ekocentru Chaloupky prožijí týdenní adaptační kurz, který je zaměřen nejenom na utváření zdravých třídních kolektivů, ale i na enviromentální výuku. Náš "ADAPŤÁK" je velmi oblíbený a naši studenti na něj vzpomínají i po letech.


První den je zasvěcen seznámení se s celým objektem ekocentra, které nabízí mimo jiné rozsáhlou přírodovědnou knihovnou, rukodělnou učebnu, která je zařízena ve stylu tradiční venkovské světnice z konce 19. století s kachlovými kamny, laboratoř, podkrovní učebnu atd. 

Těžištěm adaptačního kurzu je však terén nejbližšího okolí v čele s přírodní zahradou, altánem a přírodním amfiteátrem. Především zde probíhá bohatý program, který si pro studenty připravují instruktoři střediska Chaloupky. Patří sem seznamovací a týmové hry, “den bez techniky“, kdy musí studenti zvládnout odpovědět na sérii odborných otázek bez využití internetu, pouze za pomoci knih. Vyzkouší si také, jaké je být starostou obce, která se musí plánovaně připravit na nejrůznější přírodní a ekologické problémy, neřkuli katastrofy. 

Středeční a čtvrteční večery jsou pak ve znamení táborových ohňů, které si pro studenty připravují jejich třídní učitelé. Leitmotivem celého kurzu je kromě adaptace také ekologická výchova, se kterou se studenti setkávají při každém jídle, v okolí Chaloupek a také při čtvrteční návštěvě Ekocentra Chaloupky Zašovice. V této mléčné farmě si všichni přítomní zkusí práci na pastvinách a také se seznamují s jejím fungováním. 

Adaptační kurz kromě výše zmíněného přispívá k co možná nejlepšímu začlenění nových studentů do rodiny Gymnázia Moravský Krumlov.