Den otevřených dveří - 26. 11. 2022

Dne 26. 11. 2022 se konal Den otevřených dveří Gymnázia Moravský Krumlov. Zde si mohli budoucí studenti a jejich rodiče prohlédnout nejen školní budovy jako takové, ale i jednotlivé učebny. V nich byly přichystané různé kvízy, hry, ukázky projektové výuky a také fyzikální a chemické pokusy. Prostorami je provázeli studenti našeho gymnázia a návštěvníci si mohli v průběhu prohlídky poslechnout výklad vyučujících i zajímavé postřehy studentů. 

Dále si mohli prohlédnout práce studentů, např. roboty, které sestavili sami a také je naprogramovali. Součástí akce bylo také vystoupení hudebního sboru gymnázia, kdy si příchozí mohli poslechnout krásné vánoční písně. Při prohlídce se bylo možno občerstvit vánočním cukrovím a čajem, který byl z bylinek ze školní zahrádky.

 

Kateřina Suchnová, Prima 


Celé dopoledne doprovodil zpěvem vánočních písní náš školní sbor.