Studijní obory

Nabízíme:

Šestiletý obor – kód studia: 7941K/61 a Čtyřletý obor – kód studia: 7941K/41 


Šestiletý obor – UČEBNÍ PLÁN                Čtyřletý obor – UČEBNÍ PLÁN


Naše obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, které jsou uvedeny v NV č. 211/2010 Sb., příloha č. 2.


V šestiletém studiu používáme inovativní typ výuky VIA – vzdělání, inspirace, aktivita! Jedná se o vzdělávání, jehož základem je přírodovědný, společenskovědní a estetický blok, který je krok za krokem doplňován jazyky, matematikou a informatikou. Studijní témata jsou zde po celý školní rok probírána v logických blocích, a ne izolovaně v jednotlivých předmětech. 

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, dále pak na němčinu a francouzštinu nabídnout lze i výuku latiny.

Důraz klademe také na informatiku a výpočetní techniku, jeden z nejžádanějších oborů současnosti. Učíme ji nejen jako klasický předmět, ale také ji propojujeme s výukou ostatních předmětů. Pro zájemce nabízíme kroužek robotiky.

Během studia nabízíme dále bohatý program: lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, exkurze, výlety v tuzemsku i do zahraniční, sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky - divadelní, novinářský, šachový, jazykové, kroužek robotiky aj. 

Jsme zapojeni do programu DofE, celosvětového prestižního vzdělávacího programu pro mladé lidi ve věku 14 až 24 let, který je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji a který jim přináší klíčové dovednosti pro budoucí studium i kariéru. 

Kdy jej můžeš začít studovat?

Po ukončení 7. třídy základní školy.

Kdy se můžeš přijít podívat do školy?

Rádi Tě uvidíme kdykoliv! Stačí nám před Tvou návštěvou zatelefonovat.


Čtyřletý obor je zaměřen na všeobecné vzdělávání, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče. 

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, dále pak na němčinu a francouzštinu nabídnout lze i výuku latiny.

Důraz klademe také na informatiku a výpočetní techniku, jeden z nejžádanějších oborů současnosti. Učíme ji nejen jako klasický předmět, ale také ji propojujeme s výukou ostatních předmětů. Pro zájemce nabízíme kroužek robotiky.

Během studia nabízíme dále bohatý program: lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, exkurze, výlety v tuzemsku i do zahraniční, sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky - divadelní, novinářský, šachový, jazykové, kroužek robotiky aj. 

Jsme zapojeni do programu DofE, celosvětového prestižního vzdělávacího programu pro mladé lidi ve věku 14 až 24 let, který je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji a který jim přináší klíčové dovednosti pro budoucí studium i kariéru. 

Kdy jej můžeš začít studovat?

Po ukončení 9. třídy základní školy.

Kdy se můžeš přijít podívat do školy?

Rádi Tě uvidíme kdykoliv! Stačí nám před Tvou návštěvou zatelefonovat.