Metodická podpora

Aktivity Školního poradenského pracoviště Gymnázia Moravský Krumlov zajišťuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence a kariérový poradce. Na tyto pracovníky se obrací zájemci o konzultace, individuální pomoc při řešení problémů, konfliktů apod., o podporu při studijních potížích nebo při hledání nejlepší studijní cesty atd. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo učitel se obrací se svým požadavkem na kteréhokoliv pracovníka ŠPP. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí, nebo případ předá dalším pracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra apod.).


Výchovná poradkyněMgr. Hana Schnablová
konzultační hodinyúterý: 13:50–14:35, jinak dle dohody
kontaktní údajeschnablova.hana@mkgym.cz


Kariérový poradceMgr. Jaroslav Šrejma
konzultační hodinyúterý: 13:00–13:45, jinak dle dohody
kontaktní údajesrejma.jaroslav@mkgym.cz


Školní metodik prevenceMgr. Miloš Klíma
konzultační hodinyúterý, středa: 10:40–12:05, jinak dle dohody
kontaktní údajeklima.milos@mkgym.cz


Školní psycholog - externí pracovníkMgr. Michaela Macová
konzultační hodinypo dohodě
kontaktní údajemacova@vuddsmk.cz; 778 703 248