Adaptační kurz Chaloupky 2023

Pro naše nové studenty ze tříd PRIMA a 1.A máme od začátku připraven kvalitní studijní program. Proto začínáme adaptačním pobytem na zámečku Chaloupky, kde se nám v místním ekocentru celý týden intenzivně věnují profesionálové z Chaloupky o.p.s.  


DEN I.

První den byl zasvěcen seznámení se s celým objektem ekocentra, které nabízí mimo jiné rozsáhlou přírodovědnou knihovnou, rukodělnou učebnu, která je zařízena ve stylu tradiční venkovské světnice z konce 19. století s kachlovými kamny, laboratoř, podkrovní učebnu atd.

DEN II.

“Jak se žije v Podnebíně?” dnes zjišťovali naši studenti v rámci simulační hry, ve které se stali zastupiteli obce, kteří se připravují na různé změny podnebí. Úkoly zněly jasně. Zajistit v obci bezpečí, rozvoj a finanční stabilitu pomocí strategického plánování, které pomůže vyrovnat se s dopady nepředvídatelných klimatických změn. 

Vše v duchu hesla: “Vzájemnou spoluprací k hlubšímu poznání se a stmelování kolektivu.”

DEN III.

Teambuildingovými aktivitami a návštěvou Mléčné farmy Zašovice pokračoval třetí den v Ekocentru Chaloupky. Zde nás vřele přivítala legendární Otylka, šestnáctileté prase domácí, které je maskotem celé farmy a kterou děti prostě milují.  

DEN IV.

Zatímco naši benjamínci z Primy si hráli s ohněm, jejich starší spolužáci z 1.A pomáhali s úklidem Mléčné farmy Zašovice sběrem kravinců.  

A z fotografií je patrné, že se u toho skvěle bavili.