Audit Family Friendly Community

Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu 

 

Vedení města záleží na tom, aby se rodiny v Moravském Krumlově dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají je občané všech věkových kategorií, zajímají je potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

 

Proto se Moravský Krumlov zapojuje do auditu familyfriendlycommunity, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.


„Máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s vámi občany a chceme naslouchat vašim potřebám. Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete,“ říká místostarosta Vojtěch Kocáb.


Aktuální informace o průběhu auditního procesu jsou k dispozici na webu naší obce. Může Vám je také poskytnout Mgr. Vladimíra Šulcová, tel.: 515 300 742 nebo 797 979 222.

 

Další informace:

www.affc.cz

www.rodinnapolitika.cz