Beseda s absolventy našeho gymnázia

Osm bývalých studentů GMK dnes hovořilo s našimi budoucími maturanty ze tříd 4.A a Sexta o všem, co je v následujícím roce čeká a nemine.


Není toho zrovna málo: podávání přihlášek na vysoké školy, zvládnutí maturitní zkoušky, úskalí testů studijních a obecných předpokladů, vstup na univerzitu, první zkouškové období... Protože byla naše akce zaměřena ryze prakticky, došlo i na nabitý život dnešního vysokoškoláka včetně např. cen ubytování na VŠ kolejích, možnosti programu Erasmus atd. Naše osmička bývalých absolventů u nás také reprezentovala své obory, a tak došlo na krásná představení Baťovy, Masarykovy a Palackého univerzity.

DÁMY A PÁNOVÉ, DĚKUJEME ZA PERFEKTNÍ BESEDU.