CHARITATIVNÍ sbírka VÁNOČNÍ HVĚZDA

DĚKUJEME všem, kteří zakoupením pryšce nádherného podpořili ČÁSTKOU 11 600 Kč Onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. 

Jste naše VÁNOČNÍ HVĚZDY. 


www.vanocnihvezda.eu