Chemie je všude kolem nás

Vědomi tohoto výroku jsme se v naší projektové výuce VIA jali spolu s žáky třídy Sekunda zjišťovat, co je KYSELÉ a co naopak ZÁSADITÉ.


Zajímalo nás, jak je na tom kola, ocet, sůl či soda. Zjišťovali jsme tedy pH těchto látek a to několika způsoby - pomocí senzorů, indikátorovými papírky a přírodním indikátorem v podobě barviva z červeného zelí.

Druhou část tohoto vyučovacího bloku představovala práce se sklem, kdy jej naši žáci ohýbali a tavili v plameni, aby si tak doplnili vědomosti o chemickém složení skla a jeho výrobě z křemičitých písků.