DEN S EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKOU

DSEF, MMF UK a FYKOS - 14 písmen, za kterými se skrývá tradiční podzimní jednodenní akce pro středoškoláky pořádaná Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy s cílem představit žákům skutečnou vědeckou práci v laboratořích.


Naše gymnázium zde reprezentovali studenti ONDŘEJ KADLEC (Sexta), ředitel Adolf Opálka rocket institute, a Petr WALLA (3.A), poradce ve věcech ICT, které v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy čekal den, který si přeje zažít každý student se zápalem pro kvalitní vědu.

Po úvodní přednášce o geologii Marsu si naši nadějní mladí vědci prohlédli odborná pracoviště. Zde je nejvíce zaujaly laboratoř kondenzovaných látek, kde „rostou“ monokrystaly, pracoviště výzkumu teraherzového záření, Ústav fyzikální chemie Jana Heyrovského, nebo malý částicový urychlovač.


Věříme, že si oba naši studenti odvezli cenné zkušenosti, které uplatní při stavbě další generace raketových nosičů.