DEN VE ŠPIČKOVÝCH LABORATOŘÍCH VUT v BRNĚ

Vybrané skupiny studentů ze 3. a 4. ročníků se dnes zúčastnily návštěvy AdMasu.


AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Součástí exkurze byla návštěva laboratoří, kde byli naši studenti seznámeni s nejmodernějšími technologiemi a kde na jednotlivých stanovištích plnili zajímavé úkoly.