Dnes jsme navštívili Židovské muzeum v Brně

Díky perfektnímu workshopu jsme zde mohli poznat židovské tradice a svátky. Seznámili jsme se také se základními pojmy judaismu a milovníci historie si užili představení židovského národa v dějinném kontextu. Program byl doplněn ukázkami judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

Studenti společenskovědního semináře