ERASMUS projekt Grassroots Campaigners v Maďarsku spěje do finále!

Z jedenáctky našich studentů a dalších 29 mladých lidí z Maďarska, Rumunska, Slovenska a České Republiky se za těch uplynulých deset dní stali blízcí přátelé a "kámoši", týmoví spoluhráči, partneři v nesnázích, radosti a také v lásce.


To vše je důsledek deseti dní plných neformálních, interaktivních a kreativních aktivit, jejichž hlavním cílem bylo zvýšit povědomí studentů o důležitosti AKTIVNÍ ÚČASTI VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ, který takto mohou ovlivňovat. V tomto projektu se konkrétně jedná o problematiku ochrany životního prostředí a ekologie. 

Závěrem přidáváme fotografie z našeho včerejšího výletu do města Kecskemét, z nichž vyzařuje atmosféra optimismu a pospolitosti, kterou tu zažíváme již deset dní. 


Mgr. Petr Piskač, GMK