GMK bylo opět v Rakousku!

V rámci projektu DO SVĚTA! vyrazili naši studenti ze tříd Kvarta, Kvinta, 2.A a 3.A do Römerstadt Carnuntum , římského města zapsaného na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


Díky poutavému výkladu našich průvodců jsme se pomyslným strojem času přenesli do římských dob. Testovali jsme funkčnost podlahového topení, vodu v římských lázních, oblékli se do tógy a zjistili, že jedna znalost Římanům chyběla. Znalost destilace.

Závěrem je třeba podotknout, že byl tento projekt financován Jihomoravským krajem.