Masarykova univerzita pro studenty 3. ročníků

Pan Roman Jaroš, ambasador MUNI, dnes seznámil naše studenty tříd Kvinta a 3.A s průběhem studia na Masarykově univerzitě od přijímacích testů nanečisto, přes konkrétní ukázky studijního života, kreditový systém až po bakalářské a magisterské státní zkoušky.


V závěru této interaktivní přednášky čekal na studenty test, ve kterém prokázali své bohaté znalosti o II. největší univerzitě České republiky.