Masarykova univerzita se představila našim maturantům

Kdo: Sexta, 4.A a pan Jaroš, ambasador MUNI 

Kdy: 28. 11. 2022 

Kde: GMK 

Co: testy studijních předpokladů v otázkách a odpovědích, přijímací řízení a jiné.