MATURITNÍ ZKOUŠKY ZAČALY...

... písemnou prací z českého jazyka.


Naši studenti měli na výběr mezi vypravováním, recenzí, úvahou a charakteristikou. 


MILÍ MATURANTI,

pevně věříme, že z vás všech budou na konci května ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI našeho gymnázia.