Naše unikátní MALÁ MATURITA

I v letošním roce jsme realizovali projekt MALÁ MATURITA. Jedná se o zkoušku pro žáky 2. ročníku šestiletého studia, která je složená z českého jazyka, angličtiny, matematiky a vybraného 4. předmětu.


I letos se zde objevovaly silné příběhy, jako je ten Martiny Opálkové. Naše žákyně při zkoušce z dějepisu totiž prezentovala životní osudy svého příbuzného, nadporučíka Adolfa Opálky, hrdiny protinacistického odboje. 

I tento ročník byl úspěšný. Studenti třídy Sekunda zakončili svou první maturitu v životě s úsměvem na rtech. Završili tak svůj přechod z druhého stupně na třetí a zároveň získali spoustu zkušeností, které jistě využijí v dalších letech svého studia.