Návštěva studentů a učitelů z Laa na der Thaya

Dnes za námi přijelo 11 studentů Obchodní akademie Laa an der Thaya společně s paní učitelkou Renate Wachter a panem ředitelem Christianem Rindhauserem.


Partnerskou návštěvu nejprve přivítal náš školní pěvecký sbor. Poté následovaly projevy ředitelů a našeho pana místostarosty. Rakouští a čeští studenti také na úvod v krátkých prezentacích představili své školy. 

Po celý den se pak o naše sympatické návštěvníky svědomitě starali studenti z Kvinty, kteří si pro ně připravili seznamovací aktivity, bohaté pohoštění a závěrečnou prohlídku věže na Krumlovském zámku. 

Doufáme, že se tato spolupráce bude do budoucna stále více rozvíjet a těšíme se na další společné projekty! Auf Wiedersehen!!


#gmk_info 

#GMK_a_Hotelová_škola_LAA_Rakousko 

#zahraniční_partneři_GMK