NE-závisle v životě, úspěšně na střední

Včera se u nás konal preventivní program pro třídu Prima s názvem “Dopady dlouhodobého uživání návykových látek.”Naše 2. víceletá třída, Sekunda, se téhož dne zúčastnila programu s tématem psychohygieny. 

Obě setkání s primární prevencí se našim studentům velmi líbila a to i díky zvolené interaktivní zážitkové formě.