PŘIJELA K NÁM ROADSHOW UNIVERZITY PALACKÉHO

“Přihlaste se na I. termín přijímacích testů, je zde méně studentů a vy budete mít vyšší percentil.” “Na vysoké studuješ kvůli sobě, nikoliv kvůli mamince.”


Podobně orientované a prakticky zaměřené odpovědi dnes obdrželi naši budoucí maturanti od skvělých ambasadorek, jejichž studijním domovem je Univerzita Palackého. 

Součásti dnešního setkání bylo také sdílení osobních zkušeností obou našich průvodkyň, informace o studentském životě, brigádách, ubytování, přijímacím řízení a jednotlivých studijních oborech. 

Skvělý informační servis korunovala diskuze, ze  které vyplynulo, že i letos bude nejvíce našich maturantů studovat na Univerzitě Palackého v Olomouci