Projekt DO SVĚTA znovu vysoutěžilo naše GYMNÁZIUM!

Dne 29. 6. 2022 zahájily třídy Tercie a 1.A nový ročník projektu Jihomoravského kraje s názvem DO SVĚTA. Místem první exkurze se stal národní park Podyjí a rakouské příhraničí.


Vydali jsme se na cestu v 7:30 (autobusem od budovy školy) a po hodinové jízdě dorazili do Čížova. Paní průvodkyně z národního parku Podyjí nás nejprve obeznámila s parkem a jeho historií, k tématu měl vždy co dodat také pan učitel Šrejma. Poté jsme vyšli zkoumat krásy místní fauny a flóry naživo. 

Pokračovali jsme v cestě krásným národním parkem, kde nás doprovázely časté průjezdy traktorů a cyklistů. Paní průvodkyně, expert na botaniku, nám ukazovala místní květiny. Některé jsme mohly poznat přímo “osobně“, např. jsme si sami mohli vyzkoušet, že kakost smrdutý opravdu smrdí. 

Naše cesta nás zavedla až na hranice s Rakouskem, kdy jsme z Hardeggské vyhlídky viděli malebné městečko Hardegg s velkým hradem, ležícím za řekou Dyjí. Naším jediným úkolem bylo bedlivě poslouchat a vyplnit pracovní list s biologickým a dějepisným zaměřením. Některé otázky byly větším oříškem, než jsme čekali, ale jako správní “gympláci“ jsme se s tím statečně popasovali.

Závěrem je třeba podotknout, že byl tento projekt financován Jihomoravským krajem.


Gabriela Křížová a Magdaléna Cafourková, Tercie