PRVNÍ POMOC

Poskytnout první pomoc by měl umět každý. Proto naše studenty pravidelně učíme zdravotnickým základům.


Dnešní program si pro nás připravil Český červený kříž. Pod vedením zkušených lektorů prováděli studenti tříd Prima a Sekunda nácvik resuscitace, transportu zraněné osoby, ošetřovali poranění… zkrátka a dobře trénovali záchranu toho nejcennějšího daru… LIDSKÉHO ŽIVOTA. 


#gymnaziummoravskykrumlov