Rodičovské informační odpoledne

Ředitelka Gymnázia Moravský Krumlov oznamuje, 

že v úterý 14. 11. 2023 se od 14.45 hod. uskuteční Valná hromada Sdružení rodičů GMK (učebna chemie) a po jejím skončení začne pravidelné rodičovské odpoledne

Zákonní zástupci žáků zde mohou při individuálních pohovorech s učiteli školy získat informace o studijních výsledcích svých dětí, o jejich chování atd. za 1. čtvrtletí školního roku 2023/2024.