RYBA NA PRÁŠCÍCH a MORAVSKÝ KRAS

Naši studenti tříd Sekunda, Tercie, Kvinta a 3.A se zúčastnili již tradiční exkurze do Moravského krasu (geologie v praxi) a vzdělávacího programu v ekocentru Lipka v obci Krásensko. “Ryba na prášcích“ vzdělává v tématu ZNEČIŠTĚNÍ VOD, kdy studenti zjišťují, proč a jakým způsobem se tak děje, v odebraných vzorcích vody měří hodnoty pH, její teplotu a hledají zde přítomnost toxických látek.