SETKÁNÍ S NAŠIMI ABSOLVENTY

Potkají se právník, ergoterapeut, profesionální voják, ekonom, pedagog, magistr umění, zootechnik a diplomat... Začátek vtipu? Nikoliv. Dnes se přesně v tomto pořadí (oborů) sešli hrdí absolventi našeho gymnázia, aby se podělili o své zkušenosti z univerzitních studií s našimi budoucími maturanty.


II. ročník akce, jejímž hlavním cílem je předat našim budoucím vysokoškolákům co nejvíce prakticky zaměřených dovedností a znalostí, svedl dohromady 18 našich bývalých studentů z těchto adres: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Univerzita obrany a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. A věřte, že své vysoké školy a univerzity prezentovali jako praví profesionálové. 

Z našich zkušeností víme, že právě takové vrstevnické sdílení zkušeností je správnou cestou k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek a následného vysokoškolského studia. 

DÁMY A PÁNOVÉ, DĚKUJEME ZA PERFEKTNÍ BESEDU.