SKOTSKO 2024

I v letošním školním roce proběhne v rámci výuky cizích jazyků výjezd do anglicky mluvící země. Tentokrát se podíváme do přírodou okouzlujícího Skotska. Nebudeme chodit do školy, ale budeme především poznávat krásná místa severní části ostrova Velká Británie a čerpat informace o této historicky významné zemi.

Naše velkolepá jízda se uskuteční koncem května, takže máme šanci zažít slunečné počasí ovlivněné Golfským proudem.


Níže si můžete přečíst náš velmi nabitý program:

  1. den – Odjezd v odpoledních hodinách od budovy našeho gymnázia.
  2. den – Navštívíme hlavní město Holandska, Amsterdam, ve kterém na nás dýchne atmosféra tzv. Zlatého století, kdy bylo město světovou metropolí. Uvidíme např. královský palác Koniklijk Paleis, bývalé sídlo Východoindické společnosti Oost-Indisch Huis či nejstarší stavbu ve městě, kostel Oude Kerk. Amsterdam si prohlédneme i z paluby lodi při vyhlídkové plavbě po amsterdamských kanálech, tzv. grachtech. Odpoledne přejedeme do přístavu, kde se nalodíme na luxusní trajekt s ubytováním v kajutách, který nás bezpečně převeze přes Severní moře až do Newcastlu.
  3. den – Po vylodění v přístavu Newcastle nás čeká návštěva Alnwick Castle, majestátního hradu se zahradami, kde probíhalo natáčení slavných filmů o Harrym Potterovi. Následně zavítáme k Bamburgh Castle, kolem kterého projdeme na nedaleké pláže až k písečným dunám.
  4. den – Den započneme přejezdem přes největší skotské vřesoviště Rannoch Moor do jedné z nejkrásnějších oblastí Glencoe, úchvatného údolí, které má ovšem temnou historii. Pokračovat budeme do městečka Fort William s nádherným výhledem na nejvyšší horu Velké Británie, Ben Nevis, a také si prohlédneme tzv. Neptunovy schody, unikátní vodní dílo na uměle vytvořeném Kaledonském kanálu. Zavítáme také do vesnice Fort Augustus, nacházející se na břehu jezera Loch Ness. Na závěr dne se můžeme těšit na okružní plavbu po jezeře, které je proslulé legendární Lochneskou příšerou.
  5. den – V tento den bude hrát hlavní roli Edinburgh, hlavní město Skotska. Nejprve si na jeho předměstí prohlédneme legendami opředenou Rosslyn Chapel. Následně se vydáme do historického centra města s nejvýznamnější skotskou katedrálou St. Giles Cathedral a zavítáme také do prostor hradu Edinburgh Castle, které ukrývají skotské korunovační klenoty a tzv. Stone of Scone, kamennou desku, na níž bývají korunováni britští panovníci. Po Royal Mile se projdeme skrze Holyrood Park až k bývalému sídlu Marie Stuartovny, Palace of Holyrood. Nenecháme si ujít ani návštěvu hlavní nákupní třídy Edinburghu, známé Princes Street.
  6. den – Závěr našeho zájezdu věnujeme návštěvě opatství Melrose Abbey, kde je uloženo srdce Roberta Bruce, krále, který pro Skotsko vybojoval nezávislost. Na cestě zpět do Anglie se zastavíme u Hadrianova valu a prohlédneme si římskou vojenskou pevnost Housesteads, opevnění z dob římské říše, které mělo chránit před nájezdy Skotů. Následně dojedeme do přístavu Newcastle, nalodíme se na trajekt a při přejezdu přes Severní moře zpět do Nizozemska si vychutnáme poslední výhledy na Skotsko.
  7. den – Návrat do ČR ve večerních hodinách.


GYMNÁZIUM MORAVSKÝ KRUMLOV = ŠKOLA, KTERÁ TĚ SKUTEČNĚ NAUČÍ ANGLICKY

#studuj_na_GMK