Tříkrálová sbírka 2024

K tisícům tříkrálových koledníků přinášejících radost a požehnání se dnes připojili také naši studenti. Kašpara, Melichara a Baltazara totiž poslaly koledovat všechny naše třídy.


Milí studenti, 

opravdu ze srdce DĚKUJEME, že POMÁHÁTE potřebným lidem v nouzi, kterým je tato největší dobročinná sbírková akce v ČR určena.