Třináctistupňový Dunaj

Dnes jsme zjišťovali teplotu a vodivost Dunaje nejen pomocí sondy, ale i na vlastní kůži.


Protože jsme v rámci našeho projektu DO SVĚTA objevovali údolí Wachau, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, velmi nás zajímala zdejší fauna a flóra. Navštívili jsme také starobylé město Krems an der Donau, kde nás rozesmálo Muzeum karikatury.

Závěrem je třeba podotknout, že byl tento projekt financován Jihomoravským krajem.


Třídy Tercie, Kvarta, 2.A a studenti ze 3.A