VZDĚLÁVÁME STUDENTY VE SPOLUPRÁCI S MASARYKOVOU UNIVERZITOU

Ve středu 20. 3. 2024 se naši studenti navštěvující seminář z biologie vzdělávali ve vědeckém výukovém centru Bioskop. Čekaly na ně špičkově vybavené laboratoře a ochotní lektoři. Společně zkoumali, jak funguje rakovina.


Masarykova univerzita si pro naše studenty připravila mikroskopování, při kterém pozorovali chromozomy, zdroje všech informací pro vývoj organismu. Získané poznatky, které zaznamenávali do pracovních listů, jim pomohou v přípravě na maturitní zkoušku. Zkušenosti s prací v laboratoři pak jistě využijí při svém vysokoškolském studiu.