Za fialovým pokladem aneb exkurze v Amethyst Welt

Víte, který minerál má chemický vzorec SiO2? Který z drahých kamenů je považován za symbol čistoty a zbožnosti a býval šperkem králů ? Co má společného kaple sv. Kříže na Karlštejně a císařská koruna Svaté říše římské?


Je to AMETYST, jehož kráse propadli také studenti našeho gymnázia. Třídy 2.A, Kvarta a studenti tříd 3.A a Kvinta navštívili v rámci projektu DO SVĚTA dolnorakouský Amethyst Welt, muzeum i volnočasový park postavený na jedné z nejsilnějších ametystových žil na světě. Žíly tak silné, že i nám vydala svůj poklad, který jsme si odvezli (díky usilovnému kutání) domů.

Závěrem je třeba podotknout, že byl tento projekt financován Jihomoravským krajem.

P. S. A jak to bylo s těmi králi? Ametysty najdete ve většině jejich insignií, kromě těch římských i v naší Svatováclavské koruně.