ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEZDÍ NA GYMPL DO KRUMLOVA ZA ŠPIČKOVÝM VYBAVENÍM PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN

Gymnázium Moravský Krumlov vytvořilo projekt vzájemného učení, který je určen žákům I. stupně ZŠ. V rámci tohoto programu připravují naši studenti pod vedením svých učitelů interaktivní vzdělávací aktivity, jejichž cílem je ukázat mladším žákům základních škol, na co se mohou ve svém dalším vzdělávání těšit.


Dnes jsme k nám pozvali na hodinu biologie žáky ZŠ Jezeřany-Maršovice. Malí čtvrťáci a páťáci už o fotosyntéze a dýchaní něco ví, ale díky našim měřicím přístrojům a moderním mikroskopům mohli vidět, jak vypadají chloroplasty a průduchy. Zjistili také, jak se měří oxid uhličitý a teplota pomocí senzorů. 

Vše potřebné pro ně nachystali studenti třídy Tercie, kteří se stali jejich ochotnými odbornými asistenty. Na závěr si naši mladí návštěvníci připravili v rámci chemickém pokusu kyslík a s píšťalkou z 3D tiskárny v kapse se spokojení vraceli domů. 


#GMK_partner_pro_ZŠ