Zažít DofE aneb zpráva o cvičné expedici studentů GMK

Ve dnech 28. a 29. 5. se třináct účastníků mezinárodního programu DofE, jehož místním centrem je Gymnázium Moravský Krumlov, vydalo na cvičnou expedici. Naši studenti zde dva dny a jednu noc získávali zkušenosti, aby byli připraveni zvládnout vlastní (tzv. ostrou expedici), kterou si sami naplánovali.


IMG-20220520-154018Než se vydáme po stopách cvičné expedice studentů tříd Tercie a 1.A Gymnázia Moravský Krumlov, je na místě si DofE představit. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžbety. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou zde vedeni k cílevědomosti, solidaritě, zdravému životnímu stylu a zájmu o své okolí. V letošním roce jsme s sebou vzali dva na sobě nezávislé týmy, Vikingy a Gladiátory, jak se obě skupiny pojmenovaly. Cílem Vikingů bylo kromě expedičního výcviku natočit cestovní vlog Cíl Gladiátorů byl podobný, obsahem natáčení se však stalo zachycení jednotlivých temperamentových typů lidí putujících na cestě. Školitelem a hodnotitelkou byli jako již tradičně dva kantoři gymnázia. V roli specialisty na navigaci a plánování trasy se letos poprvé představil náš stálý spolupracovník programu DofE, který nám dlouhodobě pomáhá připravovat studenty na dobrodružnou expedici. Samotná dvoudenní pěší trasa, kterou si naši studenti sami připravili a která tvořila 2/3 jejich denní činnosti, měřila 39 kilometrů a vedla z Dukovan do Oslavan. Nádhernou cestu evropsky významnou lokalitou jim ztěžovaly pevně dané podmínky expedice, tedy žádný mobilní telefon, žádná možnost si cokoliv zaplatit, veškeré jídlo a pití s sebou, stany, spacáky, plynové vařiče atd. v batozích. A když pak máte na zádech dva dny nosit 20 kg proviantu, pochopíte, co znamená slogan “ZAŽÍT DOFE“. Ještě štěstí, že zdejší příroda nabízí takové skvosty jako Mohelenskou hadcovou step či úchvatné výhledy do údolí řek Jihlavy a Oslavy, které jsou těmi nejlepšími léky proti případné trudnomyslnosti. Po velmi chladné noci strávené v našich stanech pod Templštýnem, kdy teplota spadla k bodu mrazu, se naši prokřehlí “Dofáci“ zahřáli zdoláním Biskoupského kopce a natáčením cílených videí. Nutným zdrojem energie se pro všechny stalo pravidelné vaření podle jednoho ze základních expedičních pravidel “alespoň jedno teplé jídlo denně“. To už ale naše kroky vedené zdatnými navigátory z obou skupin (Pozn. Když máte pouze papírovou mapu s buzolou a neznáte terén, není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.) směřovaly k cíli cvičné expedice, městu Oslavany. Závěrem je potřeba oběma skupinám pogratulovat, protože splnily všech 15 bodů cvičné expedice DofE. A co je hlavní, získané znalosti a dovednosti poté dokázaly prodat při realizaci obou vlastních ostrých expedic (Vikingové v okolí obce Veselí u Mohelnice a Gladiátoři podél řeky Sázavy).


Jaroslav Šrejma, GMK