V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, svolala ředitelka Gymnázia Moravský Krumlov první zasedání nové Školské rady na čtvrtek 13. 10. 2021 v 15:30 v budově

školy Smetanova 168, ředitelna. Na tomto zasedání byla zvolena předsedkyní Školské rady pro období 2021-2024 Kateřinu Hrdličkovou.

V Moravském Krumlově 13.10.2021

 

Výsledky voleb ze dne 20. 9. 2021 – zástuci nezletilých  a zletilý žáci zvolili:

Kateřina Hrdličková (předsedkyně), Zahradní 289, 672 01 Moravský Krumlov

Pavla Janderková, Vedrovice 308, 671 75 Vedrovice

Mgr. Tomáš Striegler, Břízová 259, 672 01 Moravský Krumlov

 

V Moravském Krumlově  20. 9. 2021

 

Členové školské rady (2021-2024)

I. Rada Jihomoravského kraje jmenovala pro obdoní (2021-2024):

Eliška Nohavicová, Zahradní 1261, 671 72 Miroslav

Mgr. Tomáš Třetina, Na Vyhlídce 461, 672 01 Moravský Krumlov

Bc. Jana Konrádová, Rakšice 1133, 672 01 Moravský Krumlov

 

II. Pedagogičtí pracovníci školy zvolili:

Mgr. Schnablová Hana (zástupkyně ředitelky), Rybníky 14, 672 01 Moravský Krumlov

Mgr. Lenka Šenfloková (učitelka), Slunečná 1502, 672 01 Moravský Krumlov

Mgr. Petr Tkaný (učitel), Jiráskova 625, 672 01 Moravský Krumlov

 

Jednací řád