V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, svolala ředitelka Gymnázia Moravský Krumlov první zasedání nové Školské rady na čtvrtek 1. 3. 2018 v 16:00 v budově

školy Smetanova 168, ředitelna. Na tomto zasedání byl zvolen předsedou školské rady pro období 2018-2021 Ing. Jiří Němec a místopředsedkyní Mgr. Hana Schnablová.

V Moravském Krumlově 1.3.2018

 

Výsledky voleb ze dne 14. 11. 2017 – zástuci nezletilých  a zletilý žáci zvolili:

Ing. Jiří Němec (předseda), Přeskače 8, Tavíkovice

Mgr. Roman Tomek, Horní Kounice 78, Horní Kounice

Mgr. Naděžda Bauerová, náměstí T.G.M. 45, Moravský Krumlov (členství ukončeno 30. 6. 2019)

 

V Moravském Krumlově  14. 11. 2017

 

Členové školské rady (2018-2021)

I. Rada Jihomoravského kraje jmenovala pro obdoní (2018-2021):

Irena Kočí, Bratří Čapků 840, Moravský Krumlov

Mgr. Tomáš Třetina, Na Vyhlídce 461, Moravský Krumlov

Mgr. Michaela Oliwinská, Sídliště 359, 672 01 Moravský Krumlov

 

II. Pedagogičtí pracovníci školy zvolili:

Mgr. Schnablová Hana, zástupkyně ředitelky

Mgr. Lenka Šenfloková, učitelka

Mgr. Petr Tkaný, učitel

 

Jednací řád

 

Výsledky voleb 12. 11. 2019

Kateřina Hrdličková, Zahradní 289, 672 01 Moravský Krumlov