Konverzační soutěž

Konverzační soutěž v anglickém jazyce se uskutečnila 16. 3. 2022 v prostorách Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Této každoroční soutěže se zúčastnila naše studentka Barbora Otřísalová ze třídy Sekunda a také student Radim Ivanovič ze 3.A. 

Barbora reprezentovala kategorii víceletých gymnázií a Radim čtyřletých. Nejdříve musel každý z nich absolvovat poslechovou část soutěže, ve které bylo testováno porozumění v cizím jazyce. Potom následovala ústní část, kde bylo úkolem prokázat schopnost komunikace v angličtině s vyučujícími na daná témata, popis obrázků a také řešení různých situací v cizím jazyce. V silné konkurenci ostatních gymnázií naše Bára vybojovala 5. místo a Radim krásné 2. místo. 

Velice děkujeme našim nadaným studentům za reprezentaci školy a věříme, že v příštím školním roce se podaří vystoupat až na 1. místo a tím si zajistit účast v krajském kole.