Tandemová výuka

Tandemová (či párová) výuka je výuka, při které 2 učitelé/učitelky sdílí odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. To znamená, že je velmi důležitá nejen společná příprava, ale také obousměrná zpětná vazba. 

"Tandem" je opravdu učebním přínosem jak pro spolupracující pedagogy, tak i pro žáky samotné. Přináší zcela nový vhled do výchovně vzdělávacího procesu, posouvá odbornou i metodickou stránku obou vyučujících a umožňuje žákům rozvíjet kritické myšlení.

Tento inovativní způsob výuky jsme již s kolegou Petrem Piskačem vyzkoušeli i v hodinách anglického jazyka. V rámci jazykových hodin se nám rozšířil okruh různých výukových metod, a to díky vzájemným nápadům a myšlenkám, které jsme následně použili v konkrétních vyučovacích hodinách. 

Mgr. Petra Pokorová