studijní materiály

Používáme učebnice Headway různých úrovní a doplňkové materiály (časopisy GATE, BRIDGE)

Prima, Sekunda - New Headway Pre-Intermediate (Student´s book, workbook), příp. Elementary (dle úrovně studentů)

Tercie, Kvarta, 1.ročník, 2. ročník - New Headway Intermediate (Student´s book, workbook), příp. Pre-Intermediate (dle úrovně studentů)

Kvinta, Sexta, 2. ročník, 3. ročník - New Headway Upper-Intermediate (Student´s book, workbook), příp. Intermediate (dle úrovně studentů)

Odkazy: 

New Headway Elementary Student´s Book with Online Practice (5th) - Paul Hancock,Liz Soars,John Soars | Booktook.cz  

New Headway Pre-Intermediate Student´s Book with Online Practice (5th) - Liz Soars,John Soars | Booktook.cz

New Headway Intermediate Student´s Book with Online Practice (5th) - John Soars,Liz Soars | Booktook.cz

New Headway Upper Intermediate Student´s Book with Online Practice (5th) - Liz Soars,John Soars | Booktook.cz

Učebnice si nekupujte předem, objednáváme hromadně na začátku školního roku.