Přírodovědný blok

Primány i sekundány mikroskopování baví. Věnovali jsme se mu v přírodovědném bloku biologie, chemie a fyziky.

Studenti nižšího gymnázia si osvojili práci s mikroskopem. Pozorovali trvalé preparáty, buňky cibule a také pokožku spodní strany listu. Sledovali také Brownův pohyb částic pod mikroskopem nebo vliv roztoku soli na buňky.

Během školního roku proběhl takovýto laboratorní přírodovědný blok několikrát. Studenti nižšího gymnázia se v rámci výukového programu VIA vždy zaměřili na nějaké téma a badatelskou metodou ho poznávali napříč přírodovědnými předměty

Poznávali jsme chemické a fyzikální vlastnosti minerálů, lidské smysly, buněčnou stavbu organismů... Mnohdy jsme učivo biologie propojili s angličtinou a učili se orgány těla anglicky. V informatice jsme tvořili biologické prezentace a plakáty a zahráli si paleontologický Minecraft Edu.