Mgr. Jana Tesařová

portrety-0006-IMG-7001-1Vzdělání: Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Aprobace: Biologie a chemie pro střední školy

Semináře, školení:

• Žákovské projekty s podporou ICT 

• Kurzy genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol

• Seminář Badatelství s Terezou-Globe v rámci projektu KaPaDaV 

• Workshopy zaměřené na chemii a přírodní vědy (pořádané SPŠCH Brno)