Experimentování s básnickou formou

V rámci naší projektové výuky VIA jsme dnes se třídou Sekunda uzavřeli literární týden věnovaný meziválečným moderním uměleckým směrům.


Žáci dostali za úkol napsat během 2 minut pomocí metody volných asociací co nejvíce slov na téma CIRKUS a z nich pak vytvořit básně. Při jejich psaní se naši mladí autoři nechali ovlivňovat především českými básníky I. poloviny 20. století.