NAŠI STUDENTI TVOŘÍ KOMIKSY ANEB VÝUKA ČEŠTINY, KTERÁ BAVÍ

Obrázkové zpracování balady ZLATÝ KOLOVRAT z pera Karla Jaromíra Erbena aktuálně vytvořili žáci třídy Prima.


Výsledný komiks je součástí naší inovativní výuky "VIA - Vzdělání, Inspirace, Aktivita!", ve které bylo studijní téma "19. STOLETÍ" probíráno v logickém bloku - dějepis, český jazyk, výtvarná a hudební výchova.

Při jeho tvorbě si naši žáci prošli celým procesem přípravy od výběru balady a grafického ztvárnění, přes kompozici, citaci jednotlivých veršů až po samotnou realizaci.


#studuj_na_GMK

#gymnaziummoravskykrumlov