Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení – Český jazyk

 

Písemné práce:

  • Na konci kapitoly větší, předem ohlášený test na učivo celé kapitoly (váha hodnocení 60–100 %)
  • Krátké testy (mohou být neohlášené, například diktáty, rozbory) – (váha hodnocení od 20 %)
  • Slohové práce (váha hodnocení 60–100 %)

 

Aktivita v hodině:

  • Práce ve skupinkách i individuální
  • Plnění zadaných úkolů
  • Váha hodnocení plně v kompetenci vyučujícího – dle druhu aktivity

 

Výsledná známka není určena pouze klasifikačním průměrem, součástí celkového hodnocení je i práce v hodině a kultivovaný projev.

 

Každý vyučující má kromě těchto základních kritérií ještě individuální dodatky, které budou žákům oznámeny na začátku školního roku (např. ústní zkoušení, prezentace, čtenářský deník).