Mgr. Ludmila Procházková

Prochazkova

Aprobace: český jazyk, německý jazyk

Studium: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Semináře a školení, které mě nejvíce oslovily: 

  • Čtenářská gramotnost napříč všemi předměty
  • Zásady asertivní a efektivní komunikace
  • Žákovské projekty s podporou ICT
  • Hodnocení a zpětná vazba
  • Práce s žákem SŠ s problémovým chováním

Další aktivity: Věnuji se vedení studentského divadelního souboru EĎAS a také mám na starosti školní žákovskou knihovnu, v níž si mohou žáci zdarma půjčovat knihy. Mezi mé koníčky patří cestování, literatura, hudba a tanec.