Studijní materiály

Pro vyšší gymnázium jsme zvolili nakladatelství Didaktis - Nová literatura pro SŠ a Komunikace v českém jazyce pro SŠ. Obě učebnice mají pracovní sešit s množstvím příkladů a cvičných textů, které studentům velmi pomáhají s přípravou k maturitní zkoušce.

Doporučujeme také příručku Přehled literárních pojmů a směrů (Didaktis).

K přípravě na maturitu je také doporučeno prostudovat třídílnou příručku Maturita od téhož nakladatelství - Ústní zkouška, Didaktický test a Písemná práce.

Vše je možno zakoupit ve škole na začátku každého školního roku.


Na nižším gymnáziu se používají učebnice od nakladatelství Fraus.


Ve škole je k dispozici žákovská knihovna, v níž si studenti mohou zdarma půjčovat beletrii i odbornou literaturu, především tituly potřebné k maturitní zkoušce.