Barvy podzimu- bloková výuka

 V odpoledním  přírodovědném bloku studenti Sekundy zkoumali podzimní různobarevné listy. Rostlinná barviva extrahovali do acetonu, filtrovali a potom je chromatografickou metodou oddělili. Využili jsme chromatografii na tenké vrstvě. Stavbu rostlin a jejich buněk zkoumali dále pod mikroskopem, kde se učili poznávat jednotlivé části buněk. Pozorovali vakuoly, chloroplasty i průduchy na spodní straně listů.

Během školního roku probíáhá takovýto laboratorní přírodovědný blok několikrát. Studenti nižšího gymnázia se v rámci výukového programu VIA vždy zaměří na nějaké téma a badatelskou metodou ho poznávali napříč přírodovědnými předměty

chromatografie-1

chromatografie