Blokové laboratorní cvičení


V přírodovědném bloku studenti Sekundy zkoumali podzimní různobarevné listy. Rostlinná barviva extrahovali do acetonu, filtrovali a potom je chromatografickou metodou oddělili. Využili jsme chromatografii na tenké vrstvě. Stavbu rostlin a jejich buněk zkoumali dále pod mikroskopem, kde se učili poznávat jednotlivé části buněk. Pozorovali vakuoly, chloroplasty i průduchy na spodní straně listů.https://www.mkgym.cz/aktuality/projektova-vyuka-via-v-chemi