Ryba na prášcích

Studenti třídy Kvinta a 3.A absolvovali interaktivní program zvaný Ryba na prášcích v Rychtě Krásensko a v jejím okolí. Program se týkal osudu chemikálií, které užíváme v běžném životě.

V první části programu studenti formou skupinové práce získávali odborné informace z chemie životního prostředí. Na různých stanovištích se díky úkolům dozvěděli základy o vlastnostech a chování různých látek v přírodě, jak funguje čistírna odpadních vod nebo odkud se škodlivé látky do přírody dostávají. Vyzkoušeli si jednoduché chemické testování vody - stanovení dusitanů. Poté následovala terénní část, kdy mapovali a stanovovali kvalitu vody v potůčku protékajícím Krásenskem až po ČOV a ve výpusti za ní. 

Získané výsledky stanovení dusičnanů, dusitanů, fosfátů a amonných iontů potom společně analyzovali. Nakonec zpracovali výsledky svého průzkumu a navrhovali opatření, které by mohly vést ke zlepšení stavu toků v Krásensku.rychta-ryba-na-prascich

krasensko