Tandemová výuka v chemii

Podobně jako už v předešlých letech některá laboratorní cvičení a hodiny provádíme v tandemu. To znamená, že ve výuce jsou se studenty dva pedagogové, což je obzvláště v laboratoři při větším počtu studentů velmi praktické.

Studenti tentokrát prováděli laboratorní cvičení na téma "Pálení a hašení vápna". Udělali si představu, jak se ve skutečnosti vyrábí vápno. Z promítnuté prezentace pochopili, k jakým činnostem v praxi se tyto produkty používají. Reakce prováděli v laboratorním měřítku a zjišťovali vlastnosti používaných i připravených látek.