Zjišťujeme kvalitu vody

Jaký je rozdíl mezi vodou v Dunaji v rakouské Kremži, v Rokytné v Moravském Krumlově či v rybníku nebo v artézském prameni v Olbramovicích? To zkoumali studenti v  chemickém semináři. Vzorky z Dunaje byli odebrány  při exkurzi  v projektu Do světa a srovnány se vzorky vody z okolí gymnázia.  Pomocí sond Vernier a Pasco stanovovali turbiditu (zákal), konduktivitu ( odpovídající množství rozpuštěných látek) a  pH, barvu zápach.

 A co jsme zjistili? Voda z řeky či rybníku má výraznější pach,barvu a větší zákal. Voda z pramene je čirá, bez zákalu,dunaj-Krems ale obsahuje množství rozpuštěných látek.